zondag 7 september 2008

Wat is HTML?

HTML staat voor HyperText Mark-up Language.

HTML is de taal waarmee je bestanden maakt die op het www of wereld wijde web of world wide web (kortweg: het internet) in de layout van webbrowsers kunnen weergegeven worden. Je slaat ze op met extentie .htm of .html (.htm is de oude manier).

HTML werd in 1991 bedacht en ontwikkeld door Tim Berners-Lee om wetenschappelijke documenten van het Cern (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), de Europese Raad voor Kernonderzoek, in Genève gemakkelijker toegankelijk te maken. De organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling van HTML is het World Wide Web Consortium. Je kan de nieuwste ontwikkelingen van HTML volgen op http://www.w3.org/.

HTML is de taal voor het aangeven van de structuur van een document met behulp van elementen (tags). Zo zijn er elementen om koppen (<h1>), alinea's (<p>), hyperlinks (<a>) en zoveel meer aan te geven. Elke element bevat een begin- en een eind-tag. HTML kan ook als output gebruikt worden voor server side talen als PHP en ASP.

Geen opmerkingen: